5.4 C
Antwerpen
vrijdag, februari 23, 2024

Laatste nieuws

‘De Nieuwe Rand’ betrekt burgers bij onderzoek naar oostelijke rand rond Antwerpen

Het complex project Oostelijke Verbinding gaat voortaan verder onder de naam De Nieuwe Rand. “Met dat project onderzoeken het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hoe het oostelijk traject van het Haventracé kan worden ingepast in een leefbare, groene en klimaatvriendelijke oostrand van Antwerpen. Samen met alle betrokkenen gaan we na hoe we een veilige en vlottere mobiliteit kunnen verzoenen met een hoge leef- en omgevingskwaliteit en duurzaamheid”, vertelt Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. Tot hiertoe werkten al meer dan 200 mensen samen aan de plannen voor De Nieuwe Rand. Vanaf 12 september krijgt iedereen de kans om de toekomstscenario’s mee vorm te geven.

Het Haventracé maakt samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en investeringen in duurzaam vervoer deel uit van het Toekomstverbond uit 2017. Met dat verbond willen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, een vlot bereikbare en leefbare Antwerpse regio realiseren.

Beter leven in de oostrand van Antwerpen

De Nieuwe Rand focust zich specifiek op het oostelijk deel van het Haventracé en moet bijdragen aan een betere toekomst in de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, de stad Antwerpen en de districten Ekeren, Deurne, Borgerhout, Merksem en Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

“De dagelijkse files en het vrachtverkeer van en naar de haven hebben een impact op de gezondheid van de inwoners en hun omgeving. De Nieuwe Rand heeft daarom enkele belangrijke doelen: veiliger, duurzamer en vlotter verkeer en een betere leefkwaliteit in een omgeving die beter bestand is tegen de klimaatverandering”, aldus provinciegouverneur Cathy Berx.

Open samenwerking

Van bij het begin hechten AWV en het Departement Omgeving veel belang aan inspraak en co-creatie. Er wordt intens samengewerkt met een 200-tal mensen in werkbanken: dat zijn werksessies waar lokale besturen, experts en burgerbewegingen hun voorstellen, ideeën en bezorgdheden over de plannen kunnen delen. Op dit moment buigen de werkbankleden zich over het ontwerp van de alternatievenonderzoeksnota: een lijvig overzicht van de te onderzoeken toekomstscenario’s voor De Nieuwe Rand en de manier waarop dat precies zal gebeuren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het doel van die scenario’s is om de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de regio te verbeteren. Zo wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen maar ook of en hoe de mogelijke aanleg van de A102 en de Nx de mobiliteitsknoop zou kunnen aanpakken. Even belangrijk daarbij is het onderzoek naar sterkere openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken.”

“Het complex project Oostelijke Verbinding gaat over leefbaarheid, over gezonde lucht, over het terugdringen van geluidsoverlast. Voor de mensen die in en rond Antwerpen werken en wonen, voor onze natuur, maar ook voor de landbouw. Voor het oostelijk deel van Antwerpen slaan we de handen in elkaar met verschillende partners. Ik roep iedereen op om zijn of haar mening te delen rond de plannen. Zo komen we tot een gedragen oplossing van en voor de mensen in en rond Antwerpen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Iedereen mag mening geven over toekomstscenario’s

Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt iedereen tijdens een publieke raadpleging de kans op inspraak over het geplande onderzoek. In die periode worden verschillende infomarkten georganiseerd om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij De Nieuwe Rand. Nadat alle feedback op het geplande onderzoek gehoord is, kan het in november van start gaan.

Bericht : Provincie Antwerpen – Agentschap Wegen en verkeer – Departement Omgeving

Latest Posts

Onze partners