21.6 C
Antwerpen
zaterdag, juli 20, 2024

Laatste nieuws

Definitief ontwerp voor stuk fietsostrade F11, Saffierstraat en buurtpark Groenenhoek

Om het netwerk van fietsostrades uit te breiden en zo nog meer fietsers aan te trekken, is de provincie Antwerpen volop bezig met de aanleg van een nieuwe fietsostrade: de F11. Die zal starten aan het Ringfietspad in Antwerpen ter hoogte van de Saffierstraat, en loopt zo langs de treinsporen tot het station van Lier. Stad Antwerpen en district Berchem slaan de handen in elkaar voor de uitvoering van de verbinding tussen het Ringfietspad en de Vosstraat. Dit project wordt door de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid gesubsidieerd via het fietsfonds. Bovendien grijpt het district Berchem de komst van de fietsostrade aan om een buurtpark te creëren, wordt de Saffierstraat heraangelegd en de riolering vernieuwd. Het definitief ontwerp werd goedgekeurd door het stadscollege. Deze beslissing wordt nog voorgelegd aan het Berchems districtscollege. Als alles vlot loopt, kunnen de werken starten in 2024.

De fietsostrade F11 verbindt het station van Lier met het Ringfietspad in Antwerpen. Het grootste deel van die grote fietsas is intussen aangelegd. Nu wordt ook het laatste stuk, vanaf de Vosstraat, aangepakt.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Het is goed dat de F11 eindelijk afgewerkt kan worden. Fietsostrades spelen een belangrijke rol in het kader van de modal shift voor Antwerpen, en hun bijdrage zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden om het toenemende fietsverkeer op te vangen.”

De fietsostrade krijgt een verhoogde aanleg: ze zal zich naast het spoor bevinden. Daardoor krijgen fietsers een directe, comfortabele en conflictvrije route. Aansluitend zal de Edgar Tinelstraat tijdelijk een fietsstraat worden. Zodra het Ringpark Groene Vesten wordt aangelegd, wordt de verhoogde fietsostrade ook in dit laatste stukje afgewerkt.

De lokale aansluitingen op de fietsostrade zullen zich behalve aan de Edgar Tinelstraat ook bevinden aan de Vosstraat en de Pervijzestraat.

Buurtpark
De huidige berm tussen de Saffierstraat en de spoorweg wordt omgevormd tot een open park waarin de hele buurt de natuur kan beleven. Samen met de bewoners werden de locaties gekozen voor onder andere de ontmoetingsplekken, speelaanleidingen, zitgelegenheid en een samentuin.

Er komen voornamelijk inheemse plantensoorten, zodat de huidige natuurwaarde maximaal bewaard blijft, onder andere door de 66 nieuwe bomen en een ecologische corridor van struiken. De groendienst neemt maatregelen om de bestaande grote bomen te beschermen.

Berchems districtsschepen voor publiek domein Bruno De Saegher: “Berchem investeert in een duurzaam, groen en veilig publiek domein. De bewoners van de wijk en de gebruikers van de fietsostrade moeten zich beiden thuis voelen.”

Saffierstraat
De Saffierstraat krijgt een volledige heraanleg. De kasseien op de rijweg worden vervangen door asfalt, en er komen verhoogde verkeersplateaus om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Aan de kant van de huizen worden parkeerstroken aangelegd in kasseien met waterdoorlatende voeg, en aan de kant van het buurtpark in grasdals. Het huidige rondpunt aan de Edelgesteentestraat wordt omgevormd tot een verhoogd kruispunt.

Regenwateropvang

Er komt een wadi aan de Lodewijk van Berckenlaan, zodat regenwater de grond kan insijpelen. Het regenwater van de fietsostrade dringt via poreuze regenwaterbuizen de grond in. Water-link zorgt in samenwerking met Aquafin voor een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater van de daken en de wegenis wordt ook via poreuze regenwaterbuizen gebufferd en geïnfiltreerd naar het grondwater.

Volgende stappen
Het definitief ontwerp is nu goedgekeurd door het stadscollege. Binnen enkele weken ontvangen de buurtbewoners een infofolder. Na de aanvraag van de omgevingsvergunning start het openbaar onderzoek. Zodra de aannemer gekend is, krijgen buurtbewoners informatie over de fasering van de werken. Als alles vlot verloopt, kunnen die in 2024 starten.

Bericht en afbeelding : Stad Antwerpen – district Berchem

 

Latest Posts

Onze partners