8.3 C
Antwerpen
donderdag, februari 29, 2024

Laatste nieuws

Deurne krijgt dropzones voor steps en bakfietsen

Het district Deurne is gestart met het aanleggen van dropzones voor deelvoertuigen, zoals steps en bakfietsen. De eerste dropzone is op de hoek van de Lunden- en Plankenbergstraat. In een eerste fase worden 11 dropzones aangelegd. Daarnaast komen er verboden zones, waar de steps gewoon zullen stilvallen, en snelheidsbeperkingen. Districtsburgemeester Tjerk Sekeris merkt dat er een toekomst is voor deelmobiliteit, maar vindt dat de hinder die het soms meebrengt aangepakt moet worden.

Deurne krijgt 11 dropzones voor bakfietsen.
Foto © Antwerpen-Vandaag.be

Gesprek met districtsburgemeester Tjerk Sekeris

Met die steps, want dat is het grootste probleem, daar krijgen we het meeste reclamaties over, komen er voor de deelsteps, dat zijn dus de steps van Bird en Lime, onder andere, gaan wij een systeem invoeren dat die, die worden gevolgd door gps-systemen, dat die op bepaalde plaatsen niet mogen komen, dus voor Deurne zijn dat de kerkhoven, daar gaat uw deelstep gewoon stilvallen, voor het kerkhof en voor den Antwerp, wij willen niet dat de mensen met deelsteps gaan gooien en als ‘den Antwerp’ speelt, dat is één van de redenen waarom we dat daar doen, er gaan ook snelheidsbeperking zijn, dus in de winkelwandelstraten en in bepaalde drukke straten gaat die step niet boven een bepaalde snelheid mogen komen, en er zijn ook een aantal delen van Deurne waar je gewoon niet gaat kunnen parkeren. Dat is voor de deelsteps. Dat gaat een probleem oplossen, maar niet alle problemen, want wij hebben natuurlijk ook nog gewone steps die eigendom zijn van mensen, van particulieren, maar de wetgeving is juist veranderd en de politie gaat daar dus nu ook op verbaliseren.

Wat jullie ook gaan doen, is een zone afbakenen waar men die deelsteps of bakfietsen moet parkeren …

Ja, dus die deelsteps in winkelstraten en straten waar er echt reclamaties zijn, uit de buurt voor deelsteps, ik neem de Frank Craeybeckxlaan, de Herentalsebaan, etcetera, etcetera, … daar gaan wij zones afbakenen waar je die deelsteps moet parkeren.

Maar is het een verplichting om ze daar te zetten?

Dat is een beetje zoals fietsen hé, wij voorzien fietsnietjes op straten omdat er een wildgroei is van fietsers, die worden gebruikt, maar wij hebben geen wettelijk kader om u dat te verplichten om je die daar te zetten.

En waar komen al die zones?

Nu dat is een moeilijker systeem, wij weten wie dat er fietst en wij weten wie dat er een deelstep gebruikt, en een step gebruikt aan de hand van de gegevens van uw telefoon, dus wij monitoren dat voortdurend als de stad Antwerpen, wij zien dus waar er heel veel steps zijn, door de bewegingen die dat er gemaakt worden en aan de hand van die bewegingen gaan wij bepalen waar die deelsteps komen.

Ik kan ook aannemen dat mensen dat niet tevreden mee zijn met bijvoorbeeld een dropzone voor bakfietsen voor hun deur, zoals hier in de Knyffstraat …

Het is altijd een moeilijk gegeven natuurlijk hé, het is zo’n beetje het zelfde als sommige mensen zijn ontevreden dat er een boom voor hun deur staat, anderen willen een boom voor uw deur, dus het is een beetje een tweesnijdend zwaard. Nu ik bemerk heel hard met die bakfietsen bijvoorbeeld, waar dat dat vroeger gewoon niet voorkwam, wordt dat nu heel veel gebruikt door particulieren, maar ik zie er ook meer en meer bedrijven dat gebruiken. Ik ken een aantal bedrijven, bijvoorbeeld een tandlaboratorium en die dragen hun gebitten feitelijk rond naar de tandarts met een bakfiets. Omdat dat veel flexibeler is en veel gemakkelijker is, en het is ook nog sneller. En bijvoorbeeld, ik heb laten schilderen, mijn voorgevel. De eerste dag kwam die schilder er aan met een stelling, met een auto, en de tweede en de derde dag, kwam die schilderen met zijn fiets, met zijn bakfiets en op die bakfiets stonden zijn potten en verf, dus in sé die zijn inderdaad wel een toekomst waar we vandaag de dag nog niet helemaal met meer zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ook meer en meer mensen zeker in een stedelijke omgeving en ook ondernemingen die gaan pakjes rond dragen met een bakfiets hé.

Het is misschien ook een uitdaging voor het district ….

Het is inderdaad een uitdaging voor het district want die cargofietsen zijn relatief breed en dat maakt dat onze fietspaden, dat we daar moeten over beginnen nadenken, want wij legden vroeger een fietspad aan van een meter tachtig, nu is de norm al 2 meter 30, maar wij gaan op grote fietsassen moeten gaan na vier – vijf meter brede fietspaden. Want anders krijgen we die er gewoon niet in ….

Maar dat mag dan weer niet ten koste gaan van de voetgangers …

Dat mag nooit ten koste gaan van de voetgangers. Ik zeg altijd ‘We mogen niet de fout maken zoals we in de jaren 60 – 70 gedaan hebben met ons openbaar domein totaal aan te passen aan de auto,’ gaan we dat nu niet totaal aanpassen aan de fiets. Ik denk dat er in een stedelijke omgeving zoals Deurne moeten de voetganger de prioriteit zijn. en dan de rest, fietsers, auto’s, autobussen, vrachtwagens, … dat moet allemaal ondergeschikt gemaakt worden dan die voetganger.

De dropzones die nu in Deurne worden uitgevoerd, zijn dropzones voor deelbakfietsen. Er werden reeds 11 locaties goedgekeurd voor dergelijke dropzones in Deurne:

1. Lundenstraat 49
2. Thibautstraat 19
3. Van Erstenstraat 138
4. Plankenbergstraat 75
5. Frans Messingstraat 26
6. Antoon Van Den Bosschelaan 101
7. Tweegezusterslaan 30
8. Van Steenlandstraat 16
9. Knyffstraat 2
10. Kreglingerstraat 1
11. Baron Leroystraat 100

Daar zullen nog enkele bij komen.

(bron Alain Hoeckx)

reportage © Antwerpen-Vandaag.be 2022

bekijk ook : https://www.antwerpen-vandaag.be/gebruik-deelsteps-in-antwerpen-strenger-gereglementeerd/

Latest Posts

Onze partners