17.5 C
Antwerpen
zaterdag, juni 15, 2024

Laatste nieuws

Kindertekeningen en bestickering vrolijken Sint-Jansplein op

De stad en het district Antwerpen namen vorig jaar maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid op het Sint-Jansplein duurzaam te verbeteren. Ze zijn ook bezig om de uitstraling van het plein aan te pakken, en werken daarvoor samen met basisscholen uit de buurt en de uitbater van de ondergrondse parkeergarage.

Samen met bewoners en lokale partners zetten stad Antwerpen en district Antwerpen in op bijkomende maatregelen die van het Sint-Jansplein een veilige en leefbare plaats maken om te wonen en te leven. Zo werd de bestaande alcoholverbodszone al uitgebreid naar de omgeving van het plein en kwam er meer aanwezigheid van de lokale politie. Ook het stadsmeubilair wordt hersteld en uitgebreid en er werd al een eerste properactie georganiseerd. Een volgende stap besteedt aandacht aan de uitstraling van het plein met behulp van kindertekeningen, bestickering en groen.

Samenwerking met basisscholen

De stad bracht meer kleur aan op het plein, samen met Mooimakers: de drie bezoekersingangen en de inrit van de ondergrondse parkeergarage werden verfraaid met mooie, duurzame bestickering. De buurtbewoners kregen inspraak in de ontwerpen, waarbij ze duidelijk aangaven het stadsleven in beeld te willen brengen.

Ook voor de versiering van de nutskasten ging de stad een lokale samenwerking aan. De leerlingen van basisscholen Omnimundo, De Toverboom, Sint-Aloysius en Sint-Henricus maakten in totaal 80 tekeningen over het stadsleven door een kinderbril. Ze gingen zelf ook al hun kunstwerken op het plein bewonderen.

Burgemeester Bart De Wever: “De fierheid van buurtbewoners over hun wijk hangt nauw samen met de veiligheid en leefbaarheid ervan. Wie trots is op zijn wijk omdat ze er mooi en proper uitziet, zal zich er ook veiliger voelen en het aangenamer wonen vinden. We zetten daarom niet alleen in op veiligheidsmaatregelen en het verbeteren van de infrastructuur op en rond het Sint-Jansplein. Ook de uitstraling nemen we onder handen. Dankzij de talloze tekeningen die schoolkinderen uit de buurt maakten, krijgt het plein een kleurrijke en warme look & feel.”

Nieuwe bomen en betere verlichting

Meer groen draagt bij aan een mooier plein. Er kwamen nieuwe bomen op het plein en de grindstroken achter de speeltuin kregen een groener karakter. Verder wordt ook waar nodig de verlichting aangepakt. Kapotte lampen krijgen vervanging en aan een aantal gevels worden armaturen vervangen of bijgeplaatst. APCOA, de beheerder van de parkeergarage, brengt op korte termijn ledstrips aan op de bezoekersingangen en de fietssuggestiestrook krijgt aan het begin en het einde extra verlichting. Ook het kunstwerk van Panamarenko wordt gerestaureerd, beter beschermd en mooier uitgelicht.

Zorgzaam Sint-Jansplein 

Verdere maatregelen die nog op de planning staan, zijn schoonmaak- en schilderwerken in de parking en de eventuele plaatsing van grotere vuilnisbakken. Ook de voormalige sorteerstraatjes kregen een nieuwe invulling: de zuidelijke zone werd een laad- en loszone en de noordelijke zone werd omgevormd tot een fietsenstalling.

Heel wat bewoners hebben zelf ideeën voor een aangenamer plein, maar weten niet hoe eraan te beginnen. Aan deze vraag komt stad Antwerpen tegemoet met het nieuwe project ‘Zorgzaam Sint-Jansplein’. Daarmee wil de stad ontmoeting en activering van pleingebruikers, buurtbewoners, handelaars, horeca en alle andere betrokkenen stimuleren. Zo kunnen ook zij mee richting geven aan een veilig, gezellig en zorgzaam plein. In de loop van februari ontvangt iedere bewoner en handelaar uit de directe omgeving van het plein een uitnodigingsbrief voor een startmoment.

(bericht Stad Antwerpen – foto ©Victoriano Moreno)

Latest Posts

Onze partners