13.9 C
Antwerpen
dinsdag, juni 11, 2024

Laatste nieuws

Omgevingsvergunning voor nieuwe stelplaats De Lijn aan luchthaven Deurne verleend

Op 16 maart 2022 verleende de Vlaamse overheid de vergunning voor de nieuwe stelplaats van De Lijn aan de luchthaven in Deurne. Vanuit deze stelplaats zal in de toekomst het stadsbusvervoer voor Antwerpen geëxploiteerd worden. Vandaag gebeurt dat nog vanuit de stelplaats in Zurenborg. Verwacht wordt dat de bouw van de nieuwe stelplaats nog dit jaar kan starten.

De Lijn wil op het grondgebied van de stad Mortsel een nieuwe busstelplaats realiseren. Vanuit deze busstelplaats, gesitueerd ten zuiden van de luchthaven in Deurne zal het Antwerpse stadsbusvervoer in de nabije toekomst georganiseerd worden.

Wanneer deze nieuwe stelplaats klaar zal zijn om in gebruik te nemen, verhuist de busexploitatie vanuit de oude stelplaats Zurenborg naar deze nieuwe site. Het gedeelte van het onderhoudscentrum dat vandaag ook in Zurenborg aanwezig is, verhuist naar een nieuw onderhoudscentrum dat in Rumst wordt gebouwd en waarvoor al eind 2021 een vergunning werd verleend.

Op 16 maart 2022 heeft de Vlaamse overheid de vergunning voor de nieuwe stelplaats aan de luchthaven in Deurne verleend.

In juli 2021 diende De Lijn de omgevingsvergunningsaanvraag voor de busstelplaats te Mortsel in. Het openbaar onderzoek vond plaats in september-oktober 2021. In het kader van dit openbaar onderzoek werden door vijf instanties/administraties ongunstige adviezen geformuleerd. Als reactie op deze ongunstige adviezen heeft De Lijn toen, binnen de lopende vergunningsprocedure, de nodige aanpassingen en verduidelijkingen aan het dossier toegevoegd. Er werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd in de periode december 2021-januari 2022, zodat alle administraties/instanties een nieuw advies op het aangepaste dossier konden formuleren.

Met het verkrijgen van deze vergunning is een belangrijke stap genomen. De beslissing zal eerstdaags aangeplakt worden. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar aantekenen binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat op de dag van de aanplakking.

De Lijn kan nu overgaan tot het gunnen van de aanbesteding aan de aannemer die zowel de stelplaats Deurne Luchthaven als het onderhoudscentrum Rumst zal gaan bouwen. De Lijn verwacht dat de bouw van beide sites nog dit jaar zal starten.

Zurenborg

Vanuit de nieuwe stelplaats aan de luchthaven in Deurne zal de stadsbusexploitatie gebeuren die vandaag vanuit de stelplaats in Zurenborg wordt uitgevoerd. Met het bekomen van de vergunning voor de nieuwe stelplaats in Mortsel is de eerste stap gezet om de verhuis te realiseren van de stelplaats in Zurenborg, binnen de vergunningstermijn van de huidige stelplaats Zurenborg.

In de wijk Zurenborg kwam er protest toen De Lijn daar eind 2020 een verlenging van haar vergunning aanvroeg. Om tegemoet te komen aan de bezwaren trad De Lijn in overleg met de buurtbewoners, en werden er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zolang de stadsbusexploitatie nog vanuit Zurenborg verloopt, De Lijn en de buurt in harmonie kunnen samenwerken en -leven. Daartoe spreidde De Lijn in de zomer van 2021 al het busverkeer door de wijk. Sinds begin maart 2022 heeft De Lijn ook een tweede toegangspoort tot de stelplaats in Zurenborg in gebruik genomen, zodat het binnen- en buitenrijdende busverkeer ook beter gespreid kan worden. Daarnaast engageert De Lijn zich om een goede communicatie te blijven voeren met de buurtbewoners over de voortgang van het dossier.

Latest Posts

Onze partners