12.8 C
Antwerpen
zaterdag, juni 15, 2024

Laatste nieuws

Port of Antwerp: groei ondanks bewogen 2021

2021 was opnieuw een jaar vol uitdagingen voor de haven van Antwerpen. Maar ondanks de verstoringen in de globale toeleveringsketen, presteerde Port of Antwerp sterk en werd het recordjaar 2019 evenaren. De totale goederenoverslag in 2021 bedroeg 240 miljoen ton cargo, een groei van 3,8% ten opzichte van 2020 en een lichte groei ten opzichte van 2019. 2022 belooft een boeiend jaar te worden, met naast de aanhoudende COVID-crisis, de fusie met Port of Zeebrugge en belangrijke mijlpalen voor pioniersprojecten.

Persconferentie met Burgemeester De fauw, Havenschepen Annick De Ridder, CEO Jacques Vandermeiren en CEO Tom Hautekiet

Groeicijfers dankzij aanhoudende veerkracht

De wereldwijde containerlijnvaart is nog steeds sterk ontregeld, wat zorgt voor onregelmatige aanlopen van zeeschepen en havens die overgeslagen worden in de rotatie. Als gevolg hiervan worden de gemiddelde callsizes (het aantal containers dat door schepen wordt gelost) steeds hoger en pieken ze bovendien steeds vaker. Dit betekent een uitdaging van formaat voor de hele logistieke keten in en rond de haven. Daarnaast speelde het tekort aan havenarbeid, voornamelijk door COVID en de federale maatregelen ter bestrijding van het virus, ook een rol. De containertrafiek hield, ondanks deze moeilijke omstandigheden, stand in 2021 met een status quo van 12,02 miljoen TEU (-0,1%).

Conventioneel stukgoed groeide met maar liefst 73,6%. Het segment kende in 2021 de hoogste overslag van de voorbije 10 jaar en behaalde tijdens 7 maanden een overslag van meer dan 1 miljoen ton. Voornaamste oorzaak hierbij is de sterke overslag naar staal (+81%), de belangrijkste goederengroep binnen dit segment. De RoRo overslag groeide, in vergelijking met 2020, in ton met 13,9%. Ook het aantal voertuigen, zowel nieuwe als tweedehandswagens, vertoonde een groei ten opzichte van 2020 (+8%), maar zit nog 15% onder het niveau van 2019.

Droge bulk kende een groei van 15,1%. Vooral meststoffen deden het wegens prijsontwikkelingen erg goed met de hoogste overslag in 10 jaar. Vloeibare bulk bleef, met 3,1%, in lijn met de voorbije jaren. De sterke toename in de overslag van benzine compenseerde de sterke daling in overslag van diesel en stookolie. De overslag van chemicaliën kende in 2021 het beste jaar ooit en eindigde op +12,9%.

Als gevolg van de logistieke en administratieve uitdagingen veroorzaakt door Brexit, daalde de goederenstroom tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Desondanks tekende de haven van Antwerpen, vooral dankzij de uitgebreide shortsea verbindingen, een groei van 6,0% op in de totale overslag met het VK en 14,6% met Ierland vergeleken met 2020.

Het aantal reefercontainers groeide in 2021 met 2,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt enerzijds door een verhoogde vraag en anderzijds dankzij de sterke maritieme positie op de vaargebieden Latijns-Amerika, Afrika en de Verenigde Staten.

Cijfers Port of Antwerp
grafiek : Port of Antwerp

Blijven pionieren

In 2022 blijft, naast de grote veerkracht die de afgelopen bijna twee jaar door iedereen binnen de havengemeenschap werd getoond, de nadruk liggen op doelgerichte transitie en duurzame groei als strategische prioriteiten. Hierin zullen het komende jaar essentiële stappen voorwaarts worden gezet. Zo staat onder andere de oplevering van de eerste op methanol aangedreven sleepboot, de methatug, op het programma. Voor het NextGen District, de toekomstige hotspot voor circulaire economie in het hart van de haven, wordt het een belangrijk jaar. De eerste concessionarissen hebben ondertussen officieel getekend en in de komende maanden zal de invulling verder geconcretiseerd worden.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Port of Antwerp wil in 2022 opnieuw haar pioniersrol bevestigen op het gebied van de transitie naar klimaatneutraliteit. Dankzij baanbrekende lighthouse projecten zoals de waterstofimportcoalitie en Antwerp@C/Kairos@C, voor de afvang en opslag van CO2, kunnen we die rol waarmaken en de transitie versnellen. Daarnaast blijft duurzame groei van onze haven een absolute prioriteit. We hopen dan ook dat we snel de vergunning voor de vernieuwing van de Europaterminal rondkrijgen zodat we kunnen starten met de werken.”

Annick De Ridder, Havenschepen: “De haven van de toekomst moet er één zijn die de klimaatambities en milieudoelstellingen volledig begrijpt en onderschrijft. Daartoe zijn in 2021 bijzonder veel en vooral ook bijzonder grote stappen gezet; stappen die steeds ingebed zijn in vruchtbare samenwerkingen, ook buiten de grenzen. 2021 is voor de Antwerpse haven zeker ook het jaar geweest van ‘slimme veiligheid’.  Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om de duurzame groei van onze haven op de lange termijn te garanderen.”

Goedkeuring fusie met Port of Zeebrugge

 2022 staat in het teken van de fusie met de haven van Zeebrugge. Een belangrijke mijlpaal is de goedkeuring eerder deze week van de Belgische Mededingingsautoriteit. De komende maanden zullen alle formele stappen worden genomen om de fusie te finaliseren. De officiële lanceringsdatum van Port of Antwerp-Bruges is voorzien voor eind april.

Annick De Ridder, Havenschepen: “De aanhoudende COVID-crisis, de vele opstaande vacatures, het Suez-incident en de daarmee gepaard gaande wereldwijde verstoringen maakten van 2021 opnieuw een uitdagend jaar voor onze haven. Dankzij de inzet en veerkracht van het volledige havenplatform hebben we deze stormen niet alleen doorstaan, we hebben zelfs weer kunnen aanknopen bij het recordjaar 2019. Voor de fusie met de haven van Zeebrugge is met de goedkeuring door de BMA bovendien de laatste rechte lijn in gezet. Samen kunnen we nog meer inzetten op de transitie naar een koolstofarme economie en op de verdere digitalisering van de logistieke keten.”

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Ondanks de sterke prestaties, was 2021 geen makkelijk jaar voor onze haven. Dankzij de veerkracht en de wereldwijd bekende kwaliteiten van onze havengemeenschap, hebben we na amper een jaar aangeknoopt met het pre-COVID-jaar 2019. Er blijven echter belangrijke aandachtspunten. Op korte termijn de beschikbaarheid van arbeidskrachten in deze uitdagende sanitaire situatie. Op de langere termijn zijn het stikstofdossier, de realisatie van de broodnodige extra containercapaciteit en de energietransitie uitdagingen van formaat. Daarom is het historisch akkoord van de fusie met de haven van Zeebrugge visionair. Samen staan we sterker om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

(bericht en foto’s – afbeeldingen : © Port of Antwerp)

Latest Posts

Onze partners