4.6 C
Antwerpen
donderdag, december 7, 2023

Laatste nieuws

Primeur in Antwerps havengebied: circulair fietspad

Een nieuw fietspad van 800 meter lang op Rechteroever in het Antwerpse havengebied is een doorbraak op het gebied van circulariteit. Naast voordelen op het gebied van waterabsorptie en weerstand, zorgt het hergebruik van gerecycleerde plastic ook voor een reductie van de CO₂-uitstoot. De twee gebruikte innovatieve technieken zijn een primeur in België en dragen bij aan de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Circulair fietspad

De omschakeling naar een circulaire economie maakt deel uit van de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om in 2050 een klimaatneutrale haven te zijn. Onderdeel hiervan is ​ het sluiten van kringlopen zodat reststromen een tweede leven krijgen en worden hergebruikt of gerecycleerd. Het nieuwe fietspad op de Zomerweg op Rechteroever is in totaal 800 meter lang en bestaat uit twee gedeelten met verschillende innovatieve toepassingen van het gebruik van hergebruikt en gerecycleerd plastic.

Recyclage plastic pellets

Het eerste deel van het fietspad, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf PlasticRoad BV, bestaat uit elementen die grotendeels zijn gemaakt van gerecycleerd plastic. De 75 meter fietspad staat gelijk aan het hergebruik van ongeveer twee miljoen plastic koffiebekertjes. Ten opzichte van een traditioneel fietspad met asfalt levert dit een reductie van 82% CO₂-uitstoot op. Dankzij een buffermogelijkheid van 300 liter/m² water, wordt het water vertraagd geïnfiltreerd en kunnen piekafvoeren worden afgevlakt en gespreid, wat de waterhuishouding ten goede komt.

Het overige deel van het fietspad bestaat uit een mengsel van asfalt en plastic afval, ontwikkeld door het Schotse bedrijf MacRebur. Het plastic wordt verpletterd tot kleine pellets, die 6% van het bitumen vervangen, een belangrijk onderdeel van asfalt. Hierdoor zijn er minder fossiele brandstoffen nodig en daalt de CO₂-uitstoot. Tijdens de productie wordt het plastic gesmolten tot een kleverige substantie waardoor er geen microplastics achter worden gelaten. Dit stuk fietspad staat gelijk aan het hergebruik van 650.000 plastic flessen.De mix verbetert bovendien de weerstand tegen vervorming en verhoogt de stijfheid van het asfalt, waardoor het ​ geschikter is voor zware belasting.

Duurzame fietsmobiliteit

Deze innovatieve technieken zullen, in het kader van de verbetering en verduurzaming van de fietsinfrastructuur, op korte termijn verder worden uitgerold in het havengebied. Port of Antwerp-Bruges werkt al een aantal jaren aan oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren. Voor het woon-werkverkeer heeft de fiets daarin een belangrijke rol. In het Antwerps havengebied ligt een uitgebreid netwerk van meer dan 200 km fietspaden. Om het aantal fietsers nog verder te doen stijgen, moet elk bedrijf veilig en comfortabel bereikbaar zijn. Vorig jaar kondigde Port of Antwerp-Bruges reeds aan dat het de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen investeert in een verdere verbetering van de fietsinfrastructuur in het havengebied. Dit project wordt gedeeltelijk ook gefinancierd met middelen uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

Rob Smeets, COO Port of Antwerp-Bruges: “Als wereldhaven willen we een pioniersrol spelen in de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie. Samenwerking met innovatieve spelers zoals PlasticRoad en MacRebur staat hierbij centraal. Door de haven open te stellen voor technologische primeurs zoals dit circulaire fietspad, kunnen we deze omslag versnellen.”

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Dit duurzame weg-en fietsinfrastructuurproject aan de Zomerweg op Rechteroever is een mooi voorbeeld van de innovatie en circulariteit die we in onze haven hoog in het vaandel dragen. Deze technologische primeur helpt ons in de toekomst slimme keuzes te maken in het grotere kader van mobiliteit en bereikbaarheid in het havengebied.”

Bericht en foto’s Port of Antwerp

 

Latest Posts

Onze partners