0.2 C
Antwerpen
dinsdag, maart 28, 2023

Laatste nieuws

Restauratie Brouwershuis volgende maand van start

Het Brouwershuis uit 1553 is een van de laatste relicten van de Gouden Eeuw van Antwerpen. AG Vespa start met de steun van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed midden november met de totaalrestauratie van dit unieke beschermde monument. Het einde van de werken is voorzien in de loop van 2024, waarna het pand een passende invulling krijgt.

Het Brouwershuis in de Adriaan Brouwerstraat was het eerste waterverdeelcentrum van Antwerpen en bleef tot 1930 operationeel. Het gebouw vormt uniek erfgoed omwille van het vrijwel intact gebleven historisch molen- en pompmechanisme, en het fraaie interieur van de raadkamer van de brouwersgilde. Dankzij een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van 1.053.000 euro kan de restauratie van dit waardevol erfgoed starten in november 2022.

Uitgebreide restauratie

Er staan heel wat bouwkundige ingrepen op stapel: het herstellen van metselwerk, voegwerk en bepleistering, maar ook van alle blauwe en witte natuursteen, glas-in-loodramen, smeedwerk, binnen- en buitenschrijnwerk. Verder neemt de aannemer nog de stabiliteit van de balkenlagen, vloeren en het dak onder handen. Om de toegankelijkheid in het grote reservoir in de kelder te verbeteren, komt er een nieuwe stalen trap en loopplatform. Cruciaal in het project is de restauratie van de rosmolen met ophaalmechaniek en waterreservoirs en de gietijzeren pompen.

Daarnaast komen er technische verbeteringen, zoals de vernieuwing van alle elektriciteit en verlichting. Een nieuw klimatisatiesysteem zorgt voor een optimaal behoud van het goudleer in de raadzaal en een waterzuiveringssysteem behandelt het gesloten watercircuit van de molen- en pompinstallatie.

Tegen het einde van oktober doet de aannemer al voorbereidende werken zoals het tijdelijk wegnemen van de natuurstenen poort van het monument.

Toekomst

Burgemeester Bart De Wever: “Het pre-industrieel erfgoed wordt terug in werking gezet. De oude bedrijvigheid wordt terug tastbaar en hoorbaar. Ook het waardevolle interieur van de raadzaal met het authentieke Mechels goudleerbehang en de monumentale marmeren schouw wordt minutieus gerestaureerd. Na de restauratie krijgt het gerestaureerde Brouwershuis een invulling waarbij het niet-historische woonhuis een actieve ontsluitingsfunctie vervult voor het historische Waterhuys. Dit schept mogelijkheden om met private partners in zee te gaan voor bijvoorbeeld een educatief project, een micro-brouwerij of een ontmoetingsplek. Hiervoor zijn de gesprekken momenteel al volop lopende. We hopen in de komende maanden duidelijkheid te hebben over hoe dit gebouw van werelderfgoedwaarde teruggegeven kan worden aan de Antwerpenaar.”

Peter Gestels, voorzitter van de vzw: “Met deze werken wordt een belangrijk hoofdstuk afgesloten waarvoor de stad – mede onder impuls van onze leden – meer dan 20 jaar geleden de eerste stappen zette. De weg ligt dan ook open voor een nieuw en minstens even belangrijk hoofdstuk, waarbij invulling dient gegeven te worden aan dit gebouw dat niet alleen symbool staat voor één van de meest roemrijke periodes van Antwerpen, maar ook een leerrijke brug kan leggen naar onze huidige maatschappij. De Vrienden van het Brouwershuis staan paraat met hernieuwde energie om ook hier mee de schouders onder te zetten.“

Pre-industrieel erfgoed

Het Waterhuys of Brouwershuis werd in 1553 – 1554 gebouwd door de bekende Antwerpse speculant, projectontwikkelaar en urbanist Gilbert Van Schoonbeke. Het voorzag de brouwerijen in de buurt van ‘zuiver’ water uit het Schijn. Vanuit de Kempen en via de vesten werd het water geleid naar de brouwersbuis, waarvan de toegang zich nu nog bevindt onder de Ankerruiplaats, die naar het kelderreservoir van het Brouwershuis leidde. De nog intacte rosmolen – molen waarbij een ros of paard voor de aandrijvingskracht zorgt – dreef het raderwerk aan waarmee water werd opgeschept in het kelderreservoir en op de verdieping in het buitenreservoir werd uitgestort. Van daaruit werd het via een buizenstelsel verdeeld over de 16 aangesloten brouwerijen.

​Reeds in 1562 werd de stad eigenaar van het pand, en vanaf 1581 vergaderde de brouwersgilde in het pand dat daarna Brouwershuis genoemd werd. De installatie werd rond 1856 deels gemoderniseerd met onder meer hydraulische pompen om de capaciteit van de rosmolen te verhogen. Het Brouwershuis deed dienst als waterverdeelcentrum tot in 1930. In 1933 werd de erfgoedsite als museum geopend. Al in 1942 werd het gebouw beschermd als monument. Tussen 1958 en 1960 vond een restauratiecampagne plaats die vooral het woonhuis grondig veranderde. In 1999 sloot het museum de deuren ter voorbereiding van de huidige totaalrestauratie.

(bericht en Foto : Stad Antwerpen)

Latest Posts

Onze partners