20.8 C
Antwerpen
dinsdag, juli 23, 2024

Laatste nieuws

Stad selecteert ontwerpteam voor renovatie Braempatrimonium in Arenawijk

Stad Antwerpen heeft een ontwerpteam gekozen om twee sociale woonblokken in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid te restaureren, te renoveren en opnieuw in te richten. Deze woningblokken werden ontworpen door de bekende Antwerpse architect Renaat Braem (1910-2001). Het ontwerpteam gaat voor hedendaagse woonnormen en nieuwe invullingen, waarbij het werk van de architect zowel aan de binnen- als buitenzijde van de gebouwen zoveel mogelijk bewaard blijft.

 Uit de voorselectie met 20 kandidaten koos een jury in opdracht van de stad 5 ontwerpteams die een voorstel mochten uitwerken. Bressers Erfgoed – FVWW Architecten diende het beste voorstel in en werd als ontwerpteam aangeduid.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “We willen het Braempatrimonium bewaren zonder afbreuk te doen aan hedendaags wooncomfort. De ontwerpers dienden daarvoor een overtuigend voorstel in. Kwaliteitsvol wonen, een levendig gelijkvloers en het contact met de wijk staan voorop in hun ontwerpvoorstel. Begin 2022 starten de ontwerpers met de voorbereidende onderzoeken, om tegen de zomer een schetsontwerp voor de gebouwen in de zuidrand van de wijk op te leveren. Het definitief ontwerp verwachten we midden 2023.”

Van drie naar twee traveeën

In hun voorstel maken de ontwerpers in beide Braemblokken een op drie traveeën leeg. De vrijgekomen ruimte zal daarna deel uitmaken van de aanpalende woningen. Op deze manier kunnen de gerenoveerde woningen makkelijker omgevormd worden conform hedendaagse woonstandaarden. In de leeggemaakte woningen worden alle kenmerkende interieurelementen die nog in goede staat verkeren, gerecupereerd om elders in de gebouwen te gebruiken. Zo krijgen de bewoners een mooi afgewerkte woning in Braemstijl ter beschikking, die ook voldoet aan alle hedendaagse vereisten.

Levendige gelijkvloers en kwaliteitsvol wonen

Vandaag zijn er op de plint of gelijkvloerse verdieping van de zuidrand zeer kleine private studio’s en autostaanplaatsen die met poorten werden dichtgemaakt. De levendigheid van de plint is hierdoor verloren gegaan. Renaet Braem voorzag een open plint met onderdoorgangen en open toegangen. Beide dragen bij aan zowel de architecturale als de sociale waarde van de woningblokken.

Een deel van de te kleine studio’s wordt verdubbeld in oppervlakte, zodat ze aan hedendaags wooncomfort voldoen. Om een onveiligheidsgevoel tegen te gaan en voor extra levendigheid te zorgen, kozen de ontwerpers voor opengewerkte ruimtes met verschillende functies. Zo komen er bijvoorbeeld opengewerkte fietsenstallingen en ruimtes met grote vitrines. De doorsteek onder het gebouw blijft publiek en wordt ingericht voor informeel contact en uitwisseling.

 

Schets doorgang (© Bressers Erfgoed – FVWW Architecten)

Contact met wijk verbeteren

Vandaag maken de garages en de kleine studio’s op het gelijkvloers van de gebouwen het contact tussen de sociale woonblokken en de wijk moeilijk. Door zones vrij te maken en doorzichten te creëren, willen de ontwerpers dit contact verbeteren. Dit verhoogt niet alleen de sociale waarde van de wijk, maar geeft ook iedereen de kans om van deze bijzondere architectuur te genieten.

Inrichtingsplan herontwikkeling Arenawijk

 Intussen werkt het ontwerpteam CLUSTER, BULK architecten, KARUUR architecten en WIT architecten – dat begin 2021 is aangesteld – verder aan het inrichtingsplan voor de hele Arenawijk.

“Dat plan moet duidelijk maken wat waar komt en legt de grote lijnen vast van hoe de wijk er zal uitzien. Op basis daarvan wordt dan het gedetailleerde ontwerp gemaakt voor de zuidrand, de noordrand en de publieke ruimte. In het voorjaar van 2022 wordt het inrichtingsplan voorgesteld aan de buurt”, aldus Tjerk Sekeris, de districtsburgemeester van Deurne.

Meer uitgebreide informatie over de Arenawijk staat op www.agvespa.be/projecten/arenawijk.

Arenawijk Deurne
foto © Antwerpen-Vandaag

 

Latest Posts

Onze partners