18.2 C
Antwerpen
dinsdag, juli 23, 2024

Laatste nieuws

Start werken Sint-Bernardsesteenweg voor meer verkeersveiligheid

Op 15 maart starten wegenwerken op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Abdijstraat en shoppingcentrum Den Tir en ter hoogte van de kruispunten met de Zaanstraat, de De Bosschaertstraat en met de Hendriklei. Er komt een duidelijkere brede oversteekplaats, bredere voetpaden en een aangepaste verkeerslichtenregeling voor fietsers. Stad Antwerpen voert deze ingrepen, in samenwerking met De Lijn en het Vlaams Gewest, uit om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. De werken gebeuren in fases, zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Het gaat inderdaad om een plaats met veel verkeersdeelnemers aan verschillende snelheden, in een omgeving die bovendien niet voor iedereen overzichtelijk is. De aanpassingen die we plannen moeten daaraan verhelpen. Alle verkeersdeelnemers hebben baat bij een veiligere omgeving.”

Met de geplande werken wordt het voor voetgangers veiliger gemaakt om over te steken tussen de Abdijstraat, het shoppingcomplex en de toegang tot de tram- en busperrons. Er komt één grote gemarkeerde oversteekplaats van 10 meter breed voor alle voetgangersstromen. De tramperrons worden verlengd tot aan deze oversteek. Dankzij deze ingreep is het voor andere weggebruikers duidelijker waar er voetgangers oversteken en worden kriskrasbewegingen vermeden.

Heraanleg voet- en fietspaden

Ook de voet- en de fietspaden worden aangepakt. Momenteel zijn deze smal en bovendien is het onderscheid tussen voet- en fietspad niet duidelijk. Een deel van de oplossing is hier om de fietsers mee op de rijweg te laten fietsen. De overgang van fietspad naar rijweg gebeurt ter hoogte van de De Bosschaertstraat en de Zaanstraat. Met een aangepaste lichtenregeling en andere maatregelen zoals fietslogo’s en snelheidsremmers waar fietsers invoegen op de rijbaan, kan dit veilig en conflictloos gebeuren. De hele zone is vandaag al zone 30 en heeft een ander karakter dan de rest van de steenweg door onder andere de luifel en het winkelgebeuren. De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt om de voetpaden te verbreden.

Daarnaast krijgen fietsers een aparte groenfase in de verkeerslichtenregeling aan de kruispunten met de De Bosschaertstraat, de Zaanstraat en de Hendriklei. Zo worden de bestaande conflicten met auto- en tramverkeer opgelost. Om dit mogelijk te maken verdwijnen de aparte afslagstroken voor het gemotoriseerd verkeer. Dit biedt, naast de nodige ruimte voor bijkomende verkeerslichten, ook extra opstelruimte voor voetgangers op de middenberm.

Verloop werken

 De werken starten op 15 maart en zullen ongeveer 2 maanden duren. In een eerste fase start men met de werken in de rijrichting van Antwerpen naar Hoboken. Deze fase van de werken duurt 3 weken. Autoverkeer richting Hoboken volgt een omleiding via de Emiel Vloorsstraat en de Hendriklei.

Vervolgens starten de werken in de rijrichting van Hoboken naar Antwerpen. Autoverkeer richting Hoboken ondervindt geen hinder. Autoverkeer richting Antwerpen volgt een omleiding via de De Bruynlaan en de Jan de Voslei.

Voor lokaal verkeer (naar Den Tir en de Abdijstraat) wisselt de verkeerssituatie naargelang de plaats waar gewerkt wordt. De parking van Den Tir zal gedurende een tweetal weken niet of beperkt bereikbaar zijn wanneer in die zone gewerkt wordt.

Het openbaar vervoer wordt gedurende de werken niet onderbroken. Voetgangers en fietsers ondervinden weinig hinder. Zij worden waar nodig plaatselijk rond de werfzone omgeleid.

Latest Posts

Onze partners