20.8 C
Antwerpen
dinsdag, juli 23, 2024

Laatste nieuws

Straatparkeren in centrum enkel nog voor bewoners en vergunninghouders

Stad Antwerpen maakt werk van een voetgangersvriendelijk centrum voor zowel bezoekers als bewoners. Om zoekverkeer weg te houden uit de binnenstad komt daar vanaf begin augustus een parkeerzone waarin enkel bewoners, zorgverstrekkers, bepaalde ondernemers en autodelers met de juiste vergunning nog mogen parkeren op straat. Een uitzondering werd gemaakt voor bezoekers van bewoners in de parkeerzone. Verder komt er stadsbreed een speciale parkeervergunning voor zorgverstrekkers, en kunnen personen met een handicap nog steeds gratis parkeren, mits een eenmalige registratie. Bijkomend zal de stad het aantal parkeervergunningen voor bewoners van nieuw- of herbouwprojecten beperken. Deze beslissingen worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De parkeerzone waarin de wijzigingen gebeuren ligt tussen de Brouwersvliet en Ankerrui in het noorden, de Leien in het oosten, de Scheldestraat, Kronenburgstraat en Kasteelpleinstraat in het zuiden, en de Schelde in het westen. Deze grensstraten liggen zelf niet in de nieuwe parkeerzone.

Parkeerreglement Antwerpen wijzigt vanaf 1 augustus
afbeelding : Stad Antwerpen

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Het gaat grosso modo om de 16de-eeuwse binnenstad, die we stap voor stap als wandelzone inrichten. Dat doen we onder meer door woonerven aan te leggen, wat het wooncomfort voor bewoners aanzienlijk verhoogt. Rondjes rijdende auto’s op zoek naar een parkeerplaats horen daar niet in thuis. Bezoekers die toch met de auto willen komen, verwijzen we zoveel mogelijk naar de publieke parkings of de park and rides rond de stad.”

Parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders in centrum Antwerpen

De nieuwe parkeerzone omvat 4 bewonerszones: Sint Andries, Theaterbuurt-Meir, Historisch Centrum en Universiteitsbuurt. Voor bewoners die in de nieuwe parkeerzone gedomicilieerd zijn, verandert er niets: zij kunnen met een parkeervergunning nog steeds gratis en onbeperkt parkeren in hun eigen bewonerszone.

Nieuw is wel de bezoekerspas, die enkel bewoners van de nieuwe parkeerzone kunnen aanvragen. Hiermee kunnen ze hun bezoekers digitaal registreren zodat ze maximaal 3 uur op straat kunnen parkeren tegen 3,80 euro per uur.

Verder zullen ook autodelers, ondernemers (uit bepaalde beroepscategorieën) en zorgverstrekkers met de juiste parkeervergunning hier kunnen blijven parkeren. Laden en lossen blijft ook toegestaan.

Bezoekers zonder bezoekerspas of geldige parkeervergunning kunnen vanaf 1 augustus niet meer op straat parkeren binnen deze parkeerzone. Ze kunnen wel nog steeds het centrum van Antwerpen bereiken via tram, bus, trein, taxi, DeWaterbus, deelmobiliteit of (elektrische) fiets. Wie met de wagen komt, kan parkeren in één van de 9 park-and-rides aan de rand van de stad of in een publieke betaalparking binnen de stad. De Slim naar Antwerpen-app geeft bezoekers reisadvies op maat en geeft een overzicht van alle slimme alternatieven om naar de stad te komen. Bezoekers kunnen ook steeds www.slimnaarantwerpen.be raadplegen.

De Nationalestraat krijgt een Shop & Go-regeling zodat bezoekers hier kunnen parkeren voor korte boodschappen; maximum 30 minuten tegen 3,80 euro, van maandag tot en met zaterdag en van 9 tot 18 uur. Betalen kan via app, sms of aan een automaat. Buiten deze uren kunnen enkel bewoners en vergunninghouders in de Nationalestraat parkeren.

De bewoners en handelaars die in centrum Antwerpen gedomicilieerd zijn, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over de aanpassingen.

Parkeervergunning voor zorgverstrekkers

Verpleeg- en zorgkundigen, vroedvrouwen, kinesisten en artsen zullen vanaf 1 augustus een parkeervergunning voor zorgverstrekkers kunnen aankopen. Met deze parkeervergunning kunnen ze in alle Antwerpse tariefzones parkeren, inclusief de nieuwe parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders. De parkeervergunning kost 75 euro per maand (inclusief btw) en kan voor één maand, drie maanden of een jaar worden aangekocht.

Personen met een handicap
Personen met een parkeerkaart voor personen met handicap kunnen in alle tariefzones gratis blijven parkeren, mits ze vooraf een eenmalige registratie doen. Per parkeerkaart kunnen 2 nummerplaten worden geregistreerd. Op de voorbehouden plaatsen kunnen ze gratis blijven parkeren zonder registratie. In beide gevallen moeten ze steeds hun parkeerkaart achter de voorruit leggen.
Flexibel abonnement
Bezoekers die regelmatig parkeren in Antwerpen (uitgezonderd de nieuwe parkeerzone centrum) kunnen vanaf 1 augustus vooraf betalen via een flexibel abonnement. Zo is het niet meer nodig om telkens opnieuw een parkeersessie op te starten en stop te zetten.
Parkeervergunningen voor bewoners van nieuw- en herbouwprojecten

Om de parkeerdruk op straat te verminderen en het openbaar domein beter te kunnen benutten, zal de stad het aantal parkeervergunningen voor bewoners van nieuw- en herbouwprojecten beperken. Deze bewoners hebben namelijk een beter alternatief omdat ze inpandig kunnen parkeren. Volgens de Antwerpse bouwcode moeten dan ook voldoende inpandige parkeerplaatsen worden voorzien in nieuw- en herbouwprojecten.

De grootte van het project zal het aantal parkeervergunningen bepalen:

in een nieuw- of herbouwproject met minder dan 5 wooneenheden kunnen 2 vergunningen per wooneenheid aangevraagd worden.
in een nieuw- of herbouwproject dat tussen de 5 en de 30 wooneenheden telt, kan één vergunning per wooneenheid aangevraagd worden.
in een nieuw- of herbouwprojecten met meer dan 30 wooneenheden kunnen de bewoners geen vergunning aanvragen.
Deze maatregelen gelden enkel voor nieuwe projecten. De stad is momenteel aan het uitwerken vanaf wanneer ze deze nieuwe maatregelen kan implementeren.

Bericht : Stad Antwerpen

 

Latest Posts

Onze partners