20.8 C
Antwerpen
dinsdag, juli 23, 2024

Laatste nieuws

Tramlijnen 1 en 10 verwelkomen weldra eerste nieuwe trams

De levering van de gloednieuwe CAF-lagevloertrams voor Antwerpen is goed op gang gekomen. Er werden er al 9 geleverd. De tramlijnen 1 en 10 worden de eerste lijnen waarop de nieuwe trams zullen rijden. Nadien volgt lijn 24. Pas als er voldoende chauffeurs zijn opgeleid, zullen de nieuwe trams reizigers kunnen meenemen. De overige tramlijnen worden pas in een later stadium in gebruik genomen. Eerst moeten er nog een aantal aanpassingen aan het openbare domein gebeuren.

​Tussen de levering van een nieuwe tram en het daadwerkelijk in exploitatie gaan van de tram verstrijkt er steeds geruime tijd. Er komt heel wat bij kijken vooraleer het zover is. Zo dienen diverse keuringsstadia te worden doorlopen waarbij de hele tram, zowel vanbinnen als vanbuiten, uiterst nauwkeurig wordt gecheckt en nagekeken. Alle functionaliteiten, onderdelen en prestaties worden uitgebreid getest en, waar nodig, bijgestuurd. Elke nieuwe tram -Antwerpen krijgt er liefst 58- dient dit proces te doorlopen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een personenwagen of een bus is een tramvoertuig nooit een standaardvoertuig waarmee meteen kan worden gereden. Een tram bouwen is nog steeds maatwerk, waarbij diverse componenten op elkaar moeten worden afgestemd tot een goed functionerend geheel.

Infrastructurele aanpassingen

De testen op het net met nieuwe trams kunnen pas starten eens ze geleverd zijn – een proces dat vrij veel tijd kost, om te vermijden dat er schade zou ontstaan. Het inzetten van nieuwe, hedendaagse tramvoertuigen op een bestaand tramnet brengt steeds enkele typische knelpunten met zich mee. Zo zijn de nieuwe CAF-trams hoekiger van vorm dan hun voorgangers, maar ze passen wel binnen het omgrenzingsprofiel van het Antwerpse net. Bovendien vertoont ieder type tram een eigen, specifiek rijgedrag. Dat zorgt ervoor dat er steeds een aantal infrastructurele aanpassingen vereist zijn op het openbare domein. Deze zijn nodig om de tram overal vlot en veilig te kunnen laten passeren. De aanpassingen variëren van het verplaatsen van palen, verkeerslichten, hekwerk en nutskasten die te dichtbij staan, over het bijsnoeien van groen en bomen, tot het aanpassen van ietwat uitgezakte oudere perrons of te ver uitstekende perronboorden. Op tramlijn 10 gaat het over een minimaal aantal aanpassingen. Ook de tramlijnen 24 en 1 hebben slechts beperkte knelpunten. De andere tramlijnen tellen er iets meer.

Primeur voor Lijn 10

De aanpassingen aan tramlijn 10 zijn momenteel in uitvoering. Deze lijn wordt daarom de eerste tramlijn waar de praktische opleiding van de rijinstructeurs, chauffeurs en ander personeel van De Lijn van start gaat. Eens er voldoende bestuurders zijn opgeleid, zullen ook de reizigers kennis kunnen maken met de nieuwe, comfortabele en eigentijdse lagevloertrams. Tijdens de aanpassingswerken aan de knelpunten zullen de nieuwe trams daar aan verlaagde snelheid voorbij rijden in functie van de werken. ​ ​

Opleidingen

De instructeurs van de rijschool hebben de komende maanden alvast een flinke uitdaging voor de boeg. Naast de gebruikelijke chauffeursopleidingen zullen zij vanaf juli de bestaande instructeurs, chauffeurs, technici, dispatchers en tramoperatoren leren rijden en omgaan met het nieuwe voertuig.

Start exploitatie

Naar verwachting zullen de eerste nieuwe trams in het late najaar of het voorjaar van 2023 in exploitatie kunnen gaan. De levering van de 58 trams zal normaal gezien in de loop 2024 voltooid zijn. De wereldwijde pandemie en de schaarsheid van grondstoffen hebben voor enige vertraging gezorgd. ​ ​

(bericht en foto De Lijn)

Latest Posts

Onze partners